top of page
Atotech-arhitektura-IDZ-plakat-01.jpg

Premica podjetje za inženiring je družba z omejeno odgovornostjo, je bila ustanovljena v letu 1990 z zasebnim kapitalom.

Sedež podjetja je v Celju, Klanjškova ulica 11.

Projektivni atelje je v Celju, Ljubljanska cesta 11.

Direktorica družbe je Aleksandra Penca.

Prokurist podjetja je Vladimir Savo Prosenik.

Vodilne dejavnosti, ki jih opravlja družba so

investitorski inženiring, projektiranje objektov

visokih, nizkih in komunalnih gradenj,

ter strokovni nadzor nad izvajanem le-teh.

Storitve opravljajo zaposleni arhitekti ter stalni

in občasni zunanji sodelavci, strokovnjaki za področja

krajinske arhitekture, geodezije, geologije,

gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih instalacij,

zunanje ureditve, varstva pred požarom,

varstva okolja, energetske učinkovitosti,

vizualnih komunikacij...

bottom of page