Grad Komenda

rekonstrukcija poslovnega objekta na Polzeli

obnova kulturne dediščine

2010